Impresszum

Cégnév: Services4-IT Kft.
Teljes név: Services4-IT Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető igazgató: Andreas Berthold
Cím: 1062 Budapest, Aradi utca 8-10.
Honlap: www.services4-it.eu
E-mail cím: hr@services4-it.eu
Telefonszám: +36 70 385 4770

Adószám: 24990895-2-42
EU ÁFA AZONOSÍTÓ: HU24990895
Cégjegyzékszám: 01 09 203846

Tervezés és megvalósítás

Axel Loritz imageneering.de
Christian Reimold christianreimold.de

Adatvédelmi szabályzat

Társaságunk kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy az adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete, az információs társadalommal összefüggő egyes kérdésekről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint folytassa le.

A Services4-IT Kft. (székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 8-10, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-203846) (a továbbiakban: Services4-IT) ezúton tájékoztatja a services4-it.eu weboldal látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatáról, a személyes adatok védelmét szolgáló szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről és eljárásokról.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó neve és elérhetőségei:

Services4-IT Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: HU1062 Budapest, Aradi utca 8-10.
Adószám: 24990895-2-42
EU adószám: HU24990895
Cégjegyzékszám: 01 09 203846
E-mail: info@services4-it.eu
Telefon: +36 70 385 4770

Az adatkezelés jogalapja és meghatározása
A weboldalon keresztül történő adatfeldolgozás a felhasználók önkéntes hozzájárulásával történik. A hozzájárulást a felhasználó a weboldal használatával és személyes adatainak önkéntes rendelkezésre bocsátásával adja meg. A weboldalon vannak olyan hivatkozások, amelyek más weboldalakra vezetnek. Az ilyen külső weboldalakon történő adatfeldolgozásra az adott weboldal adatvédelmi irányelvei az irányadóak.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja
A weboldal használata során az adatkezelő automatikusan rögzíti a felhasználó IP-címét, a használt operációs rendszer és böngésző típusát és egyéb információkat. Ezeket az adatokat a rendszer folyamatosan naplózza, de nem kapcsolja össze más adatokkal, így ezekből az adatokból a felhasználó személyazonossága nem vezethető le. A Services4-IT az így gyűjtött adatokat kizárólag a weboldal elemzéséhez, technikai karbantartáshoz és statisztikai információk gyűjtéséhez használja fel.

A weboldalunk látogatása során a rendszer úgynevezett sütiket helyezhet el az Ön böngészőjében. Ezek információkat tárolnak a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatról, és lehetővé teszik a weboldal megjelenítési nyelvének elmentését a felhasználói élmény javítása érdekében. A felhasználó személyazonossága nem vezethető le ezekből az adatokból.

Az adatkezelés időtartama, az adatokhoz való hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek köre
A naplózott adatokat a rendszer a naplózástól számított 6 hónapig tárolja. Ezen adatokhoz a Services4-IT vezetősége, az erre kijelölt munkatársak és a weboldal üzemeltetéséért felelős munkatársak, mint adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság
A Services4-IT nem adja ki és nem teszi közzé a weboldal használata során szerzett személyes adatokat harmadik fél számára, kivéve a törvényben meghatározott eseteket, vagy ha a felhasználó önkéntesen nyújt be kérelmet a https://services4-it.eu/applying oldalon található űrlapon keresztül, és teljesíti az ott meghatározott feltételeket.
Társaságunk minden szükséges intézkedést megtesz az adatfeldolgozás biztonsága érdekében mind a hálózati kommunikáció, mind az adattárolás során. A Services4-IT törekszik arra, hogy az adatokat megvédje a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen elvesztés vagy sérülés ellen. A Services4-IT az adatokat az Aruba S.p.A. és a Microsoft Azure felhő-infrastruktúrájában telepített szervereken tárolja.

Felhasználók jogai és érvényesítési lehetőségei
A felhasználók kérhetik a személyes adataikhoz való hozzáférést, részletes tájékoztatást az adatkezelésről, valamint az adatkezelés helyesbítését vagy korlátozását, illetve adataik törlését. A felhasználónak joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Az érintett személy az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja jogait:
E-mail: info@services4-it.eu
Postacím: HU1062 Budapest, Aradi utca 8-10.
Telefon: +36 70 385 4770

Amennyiben az érintett jogait az adatkezelők vagy harmadik felek megsértik, jogorvoslati intézkedéseket vehet igénybe a vonatkozó Információs Szabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően: panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (web: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Tel: +36 (1) 391-1400), vagy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bírósághoz fordulhat - akár a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz is.